Hyppää sisältöön
Hemsö Suomi / Ajankohtaista / Tiedotteet / Hemsö nousi kiinteistösijoittajien vastuullisimpaan viidennekseen globaalissa arvioinnissa
tiedotteet

Hemsö nousi kiinteistösijoittajien vastuullisimpaan viidennekseen globaalissa arvioinnissa

Vastuullisuusarviointiin osallistui tänä vuonna yli 1 800 kiinteistösijoitusyhtiötä ympäri maailman. Hemsö sai arviointihistoriansa korkeimmat pisteet ja parhaan viiden tähden luokituksen.

Hemsö paransi jälleen sijoitustaan kiinteistösijoittajien vastuullisuuden maailmanlaajuisessa arvioinnissa. Jokavuotinen GRESB-arviointi – Global Real Estate Sustainability Benchmark – mittaa kiinteistösijoitusyhtiöiden ja -rahastojen vastuullisuutta koko kiinteistösalkun tasolla. Arvioinnissa yhtiöitä tarkastellaan ympäristövaikutusten, sosiaalisen vastuullisuuden ja hyvän hallintotavan näkökulmista.

Hemsö sai olemassa olevalle kiinteistökannalleen 88 pistettä sadasta (Standing Investments) ja nosti viime vuoden pistemääräänsä viidellä pisteellä. Hemsö menestyi erityisesti ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kategorioissa: muun muassa vuokralaisyhteistyö parani, veden käyttö ja jätteiden kierrätys tehostuivat ja ympäristösertifioitujen kohteiden lukumäärä kasvoi. Yhteiskuntavastuustaan Hemsö sai täydet pisteet.

Hemsö myös nousi ensimmäistä kertaa parhaaseen viidennekseen yli 1 800 arvioidun kiinteistösijoittajan joukossa ja sai täydet viisi tähteä. Viiden tähden luokituksen saavat yritykset, jotka sijoittuvat 20 prosentin kärkeen kaikista arvioiduista yrityksistä.

Kiinteistökehityshankkeiden arvioinnissa (Development) Hemsö sai ennätyskorkeat 91 pistettä sadasta. Määrä nousi yhdellä pisteellä vuoden 2021 arvioinnista. Hemsö paransi muun muassa vastuullisuustavoitteiden sekä energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian tavoitteiden asetannassa sekä sidosryhmäyhteistyössä.

Arvioinnit todentavat tehdyn työn

Hemsön kiinteistöjohtaja Mikko Sallan mukaan ulkopuoliset arvioinnit ovat tärkeitä, sillä ne todentavat vastuullisuuden edistämiseksi tehdyn työn.

”Yksikään kiinteistösijoittaja ei voi olla huomioimatta vastuullisuutta – niin ympäristön, sosiaalisen vastuullisuuden kuin toiminnan läpinäkyvyydenkin kannalta. Globaalit arviointityökalut luovat yhteisen kriteeristön ja auttavat kehittämään oikeita asioita”, Salla sanoo.

”Meidän tekemisessämme mikään ei ole perustavanlaatuisesti muuttunut, vaan pitkäjänteinen kehittäminen näkyy tulosten tasaisena parantumisena.”

Hemsö muuttaa koko kiinteistösalkkunsa Suomessa hiilineutraaliksi energiankäytön osalta viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi yhtiö etsii jatkuvasti keinoja, jotka pienentävät kohteiden rakennusvaiheen päästöjä.

”Rakentaminen vaikuttaa aina ympäristöön. Päästöjen vähentäminen ja hiilineutraalius on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on ehkäistä luontokatoa ja pyrkiä säilyttämään luonnon monimuotoisuutta. Luontokadolla voi olla jopa vakavammat seuraukset kuin ilmastonmuutoksella. Siksi jokaisen kiinteistönomistajan on hyvä ymmärtää, mitä toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden eteen voi tehdä – ja miksi ne ovat välttämättömiä”, Salla sanoo.

Lue Hemsön asiantuntijan Janne Suhosen haastattelu luontokadon ehkäisemisestä: Miksi luontokadon pitäisi kiinnostaa jokaista rakennuttajaa – ja mitä voimme sille tehdä?

Tämän vuoden GRESB-arviointiin osallistui yli 1 800 kiinteistösijoitusyhtiötä ja -rahastoa 74 eri maasta. Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa hallintoa, kestävän kehityksen raportointia, kiinteistöjen energiankulutusta, ilmastovaikutuksia sekä ympäristösertifioitujen kiinteistöjen osuutta. Arvioinnissa painotetaan niitä asioita, joita sijoittajat ja toimiala pitävät olennaisina vastuullisuudessa. Lisätietoa: gresb.com  

Lisätietoja saatte ottamalla yhteyttä

Mikko Salla

Kiinteistöjohtaja / Head of Asset Management Finland

+358 40 567 4407 Lähetä sähköpostia