Hyppää sisältöön
Hemsö Suomi / Hemsö yhtiönä / Meille töihin / Kulttuuri ja arvot

Kulttuuri ja arvot

Halu saada aikaan kestävää kehitystä itsellemme ja vuokralaisillemme on Hemsön kulttuurin punainen lanka. Hemsön arvot ohjaavat meitä, ja otamme vastuun siitä, että käytämme jokaisen euron viisaasti ja luomme lisäarvoa.

Salliva yrityskulttuuri

Kulttuurimme on meille tärkeä, emmekä tarkoita sillä vain arvoja vaan myös sallivaa ilmapiiriä, jossa työntekijät voivat testata ideoitaan käytännössä ja uskaltavat tehdä virheitä.

Kulttuurimme antaa työntekijöillemme mahdollisuuden tehdä nopeita päätöksiä, vaikuttaa työhönsä ja jakaa intohimomme sosiaalisen arvon luomiseen.

Perusarvomme ovat olennainen osa kaikkea, mitä Hemsössä teemme. Hemsö Schoolilla on keskeinen rooli yhteisten arvojen rakentamisessa. Näissä koulutuksissa uudet työntekijät suorittavat käytännönläheisiä ja teoreettisia tehtäviä ymmärtääkseen ja omaksuakseen Hemsön arvot – läsnä, vastuullinen ja kehittyvä.

Arvot

Kolme arvoamme ohjaavat toimintaamme sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

  • Läsnä

    Toimimme paikallisesti ja kansallisesti ja olemme lähellä asiakkaitamme. Kuuntelemme asiakkaitamme tarkasti ja pyrimme hyvään vuorovaikutukseen. Olemme luotettava, läsnä oleva ja helposti lähestyttävä sekä saavutettava kumppani.

  • Vastuullinen

    Otamme vastuun hallinnoimistamme kiinteistöistä. Vakavaraisena omistajana luomme vuokralaisillemme turvallisen toimintaympäristön. Edistämme kestävää kehitystä yhteiskunnassa, ja kiinteistömme ovat osa yhteiskunnan infrastruktuuria.

  • Kehittyvä

    Olemme toimialamme johtavia kehittäjiä. Kehitämme kiinteistöjämme ja palvelujamme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti niin, että ne tuottavat lisäarvoa heidän toiminnalleen. Varmistamme, että työntekijöillämme on mahdollisuudet kehittyä.