Hyppää sisältöön
Hemsö Suomi / Vastuullisuus / Vastuullinen liiketoiminta

Vastuullinen liiketoiminta

Hemsön vastuullisuustyö on integroitu osaksi toimintaamme, ja sitä ohjaavat sekä ulkoiset puitteet että sisäiset politiikat ja ohjeet.

Vastuu kaikilla osa-alueilla

Hemsön vastuullisuustyöhön kuuluvat avoin liiketoimintaympäristö, korkea liiketoimintaetiikka ja aktiivinen korruption vastainen toiminta. Edellytämme toimitusketjultamme tiettyjä työskentelyolosuhteita ja toimimme ihmisoikeuksien puolesta.

Enemmistöomistajallamme, Ruotsin kolmannella kansallisella eläkerahastolla (AP3), on tiukat vastuullisuusvaatimukset. Ne koskevat myös Hemsötä. Kestävä kehitys on osa liiketoimintakonseptiamme, ja pitkän aikavälin päätösten tekeminen taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta on osa jokapäiväistä elämäämme.

Puitteet ja suuntaviivat

Hemsön vastuullisuustyötä ohjaavat omistajaohjeet ja hallintoasiakirjat. Kestävä kehitys on sisällytetty ohjeisiin ja prosesseihin.

Käytämme kestävyystyössämme ja avoimen ja merkityksellisen kestävyysviestinnän tukena myös muita viitekehyksiä, kuten Global Reporting Initiative (GRI) -raportointialoitetta.

YK:n maailmanlaajuisia kestävän kehityksen tavoitteita koskevat tavoitteet ja strategiat

Hemsön kestävän kehityksen työ on strategista ja keskittyy alueisiin, joihin voimme vaikuttaa julkisten kiinteistöjen kehittäjänä ja omistajana.

Kuvassa näkyvät ne maailmanlaajuiset tavoitteet, joita Hemsö voi ensisijaisesti edistää.

Hemsön arvoketju

Hemsön vaikutus ja vastuu

Arvoketjun kautta näemme, miten ja missä voimme vaikuttaa edistääksemme kestävää kehitystä yhteiskunnassa ja Hemsössä yrityksenä.

Lue lisää (EN)

Korruption torjunta ja liiketoimintaetiikka

 • WHISTLEBLOWING

  Auta meitä toimimaan oikein

  Hemsö pyrkii ylläpitämään avointa liiketoimintailmapiiriä ja korkeatasoista liiketoimintaetiikkaa, jossa torjumme korruptiota. Huolehdimme turvallisuudesta ja kunnioitamme kaikkia ihmisiä, joihin toimintamme vaikuttaa.

  Lue lisää
 • Eettiset periaatteet

  Etiikka ja toimintaperiaatteet

  Asetamme itsellemme ja toimittajillemme korkeat vaatimukset. Menettelyohjeemme ja yhteistyömme toimittajien kanssa perustuu ydinarvoihimme – läsnä, vastuullinen ja kehittyvä.

  Lue lisää
 • YRITYKSEN hallinto

  Hallinnointi ja ohjausjärjestelmä

  Hemsön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu Ruotsin osakeyhtiölakiin, yhtiöjärjestykseen ja korkoinstrumentteja koskeviin sääntöihin niillä markkinapaikoilla, joilla Hemsö on listattu.

  Lue lisää (EN)