Hyppää sisältöön
Hemsö Suomi / Vastuullisuus / Ympäristö ja ilmasto

Ympäristö ja ilmasto

Kiinteistöjemme on oltava turvallisia ja terveellisiä sekä ihmisille että ympäristölle. Ympäristösuorituskykyämme mitataan muun muassa energiankulutuksen, materiaalivalintojen, jätteiden, vedenkäytön ja luonnollisesti päästöjemme osalta. Ne kaikki sisältävät useita ympäristönäkökohtia.

Rakennamme huolella

Kestävän kehityksen työllämme minimoimme resurssien käytön, vähennämme kielteisiä vaikutuksiamme ja varmistamme, että kiinteistöissämme on varauduttu tulevaan ilmastonmuutokseen.

Teemme ilmastolaskelmat uudistuotannon alkuvaiheessa, mikä vaikuttaa myönteisesti hankkeen kehitysvaiheeseen.

Ilmastostrategia

Muuttuvien ilmasto-olosuhteiden käsittely on osa ennaltaehkäisevää työtämme. Otamme sen huomioon kaikilla osa-alueilla hankinnoista hankekehitykseen ja hallinnointiin.

Suurimmat ilmastovaikutuksemme syntyvät pääasiassa kiinteistöjemme energiankulutuksesta, uusista rakennus- ja korjaushankkeista, materiaalivalinnoista sekä kuljetuksista. Hemsön ilmastostrategiaan kuuluu rakentamisen ilmastovaikutusten vähentäminen ja investoiminen uusiin teknisiin ratkaisuihin.

Seuraamme ilmastovaikutuksiamme vuosittain kasvihuonekaasuprotokollan mukaisessa ilmastoraportissa.

Tavoitteemme

 • Saavutamme nollapäästöt koko arvoketjussa (scope 1, 2 ja 3) vuoteen 2040 mennessä.
 • Kaiken uuden tuotannon on oltava ympäristösertifioitua.
 • Vertailukelpoisessa salkussa energiansäästöjen tulee olla vähintään kolme prosenttia vuodessa.
 • Vähennämme uuden rakentamisen ja suurten perusparannushankkeiden kokonaisilmastovaikutuksia.
 • Edistämme ilmastoviisaiden ja kestävien rakennusten kehitystä alalla investoimalla uusiin teknisiin ratkaisuihin.

Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Hemsö investoi toimiin, joilla pyritään vähentämään energiankulutusta ja siten ympäristövaikutuksia. Kartoitamme jatkuvasti kiinteistöjemme energiatehokkuutta, ja tavoitteemme on vähentää energiankulutusta keskimäärin kolme prosenttia vuodessa vertailukelpoisessa salkussa. Lisäksi investoimme uusiutuvaan energiaan, kuten maalämpöön ja aurinkopaneeleihin.

 • Helsingin oikeustalo

  Hemsö on tehnyt Helsingin oikeustaloon laajan energiaremontin, joka on parantanut sekä rakennuksen energiatehokkuutta että sisäilman laatua.

  Rakennukseen on asennettu hiilidioksidi- ja lämpötila-anturit, jotka säätävät ilmanvaihdon tiloissa olevan henkilömäärän mukaan. Näin energiankäyttö on tarpeen mukaista.

 • Varhaisen vaiheen ilmastolaskelmat

  Tärkeä osa Hemsön ilmastotyötä on vähentää rakennusmateriaalien ilmastovaikutuksia. Teemme omissa kehityshankkeissamme ilmastoselvitykset, joiden pohjalta pyrimme löytämään ratkaisut elinkaaripäästöjen minimointiin.

Ympäristösertifikaatit

Hemsölle ympäristösertifiointi on yksi keino varmistaa rakennuksen ympäristö- ja sosiaalinen kestävyys. Asetamme korkeat vaatimukset energiatehokkuudelle, sisäilmastolle sekä materiaalivalinnoille, joissa huomioidaan ympäristö ja terveys.

Uudisrakentamisessa ja merkittävissä peruskorjauksissa tai remonteissa tulee olla vähintään yksi seuraavista sertifiointitasoista:

 • BREEAM tai BREEAM In Use Very Good tai parempi
 • LEED Gold tai parempi
 • Pohjoismainen Joutsenmerkki