Hyppää sisältöön
Hemsö Suomi / Ajankohtaista / Tiedotteet / Hemsö toteuttaa taidelukioille uusia tiloja Helsinkiin – Siltavuorenpenkereen kiinteistöön tehdään laaja perusparannus
tiedotteet

Hemsö toteuttaa taidelukioille uusia tiloja Helsinkiin – Siltavuorenpenkereen kiinteistöön tehdään laaja perusparannus

Helsingin kaupunki on valinnut Hemsön toteuttamaan uudet tilat Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion lisätilatarpeisiin. Tilojen on tarkoitus valmistua kahdessa vaiheessa syyslukukausiksi 2025 ja 2026.

Yhteiskuntakiinteistöihin sijoittava kiinteistöomistaja Hemsö toteuttaa uudet yhteiset tilat Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion taiteiden ja yleisopetuksen käyttöön. Hemsön omistamaan, Kruununhaassa sijaitsevaan Siltavuorenpenger 10:n kiinteistöön tehdään laaja tilamuutos- ja korjaushanke, jossa tilat muokataan vastaamaan nykyaikaisen taideopetuksen tarpeita. Suunnitteluvaihe käynnistyy syyskuun lopussa. Ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua kesällä 2025 ja toisen kesällä 2026.

Hemsö vuokraa tilat Helsingin kaupungille 15 vuodeksi. Vuokrattava huoneistoala on noin 5 150 neliömetriä. Siltavuorenpenger 10 on tällä hetkellä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuskäytössä.

Helsingin kaupunki etsi Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion yhteisille vuokratiloille toteuttajaa hinta- ja laatukilpailulla, joka sisälsi myös suunnittelua ja jonka Hemsö voitti täysin pistein. Hemsö vastaa kiinteistön käytettävyydestä, ylläpidosta ja korjauksista koko vuokrakauden ajan.

”Taidelukioiden nykyiset, yli kaksikymmentä vuotta Pengerkadulla sijainneet lisätilat eivät enää riitä lukioiden tarpeisiin, kun laajennettu oppivelvollisuus kasvattaa oppilasmääriä merkittävästi. Edes tontin käytettävissä olevan rakennusoikeuden hyödyntäminen ei auta”, sanoo projektinjohtaja Juha Aaltonen Helsingin kaupungilta.

”Kaupungin omasta tilakannasta ei löytynyt sopivia tiloja, jotka olisivat vapautuneet vaadittavassa aikataulussa. Tilojen hankkiminen vuokraamalla täydentää joustavasti omaa tilatarjontaamme.”

Aaltonen kertoo, että olennainen kriteeri vuokratilojen kilpailutuksessa oli löytää vakiintunut ja luotettava yhteistyökumppani tilojen toteuttajaksi.

”Hemsö täytti nämä kriteerit hyvin. Näemme, että he pystyvät tarjoamaan vaaditut tilat sovitun aikataulun puitteissa niin, että opetus voi jatkua uusissa ja toimintaa nykyistä paremmin palvelevissa tiloissa kitkattomasti.”

Hemsöllä kokemusta taideoppilaitoshankkeista

Muutos- ja korjaushankkeessa rakennukseen tehdään sisäpuolisia tilamuutoksia. Sisäpihat peruskorjataan pyöräpysäköintiä ja ulkona oppimista varten. Yleisopetusluokkien lisäksi taideopetusta varten toteutetaan räätälöityjä tiloja, kuten ammattitasoisilla AV-järjestelmillä varustettu studioteatteri, bänditila sekä media- ja elokuvataiteiden, kuvataiteiden ja lavastuksen opetustiloja.

”Meille on tärkeää tarjota nykyisille ja tuleville taiteentekijöille ensiluokkaiset opiskelu-, harjoitus- ja esitystilat. Suunnittelemme ne tiiviissä yhteistyössä kaupungin edustajien kanssa. Kilpailutuksen aikana suunnitteluryhmämme nivoutui hyvin yhteen, joten jatkamme suunnittelua ja urakan valmistelua samalla porukalla”, kertoo Hemsön hankekehityspäällikkö Tino Raatikainen.

”Olemme aiemmin uudistaneet muun muassa Taideyliopiston tiloja ja rakennuttaneet uudet tilat Joensuun konservatoriolle sekä taiteiden opetusta painottavalle Lahden lukio Gaudialle. Tätä kokemustamme vaativien taideoppilaitosten toteutuksista pääsemme nyt hyödyntämään.”

Energiatehokkuutta parannetaan uudistuksessa

Rakennuksen ilmatiiviyttä parannetaan tiivistyskorjauksilla, ja talotekniset järjestelmät peruskorjataan ja modernisoidaan nykyvaatimukset täyttäväksi. Samalla rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan huomattavasti.

”Suuri osa lämmityksen vaatimasta energiasta toteutetaan tulevaisuudessa uusiutuvilla energianlähteillä niin, että kaukolämmön rinnalla käytetään ilma-vesilämpöpumppuja”, kertoo Hemsön energia- ja vastuullisuuspäällikkö Janne Suhonen.

Perinteikkäällä ja rakennushistoriallisesti merkittävällä Siltavuorenpenkereen kampuksella sijaitsevaa, vuonna 1961 valmistunutta rakennusta ovat käyttäneet useat eri koulutusalat. Rakennus on perusparannettu 2002 ja ollut siitä lähtien Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuskäytössä. Hemsö osti rakennuksen yliopistolta keväällä 2021. Yliopisto siirtää toimintansa muille kampuksille ensi vuonna.

Hemsö omistaa Suomessa noin 150 000 neliötä oppilaitoskiinteistöjä, joihin kuuluvat lisäksi muun muassa Helsingin kaupungin koulujen väistötilana toimiva Arkadiankatu 24, Åbo Akademin kiinteistö Vaasassa sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun kampus Porissa. Hemsö omistaa myös Turun ammattikorkeakoulun käytössä olevia tiloja sekä LUT-yliopiston käyttämän Tieto-Sähkötalon Lappeenrannassa.

Fakta: Siltavuorenpenger 10

  • Valmistunut 1961, suunnittelija arkkitehti Einari Teräsvirta
  • Suunniteltu Helsingin yliopiston lääketieteellisen kemian opetus- ja tutkimusrakennukseksi
  • Kasvatustieteellisen tiedekunnan käytössä 2000-luvun alusta
  • Peruskorjattu 2002
  • Hemsön omistuksessa keväästä 2021
  • Vuokrattavien tilojen kokonaislaajuus noin 6 400 bruttoneliömetriä

Lisätietoja saatte ottamalla yhteyttä

Tino Raatikainen

Hankekehityspäällikkö / Development Manager

+358 40 665 6965 Lähetä sähköpostia

Juha Aaltonen

Projektinjohtaja, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

+358 9 310 21008 Lähetä sähköpostia

Janne Suhonen

Energia- ja vastuullisuuspäällikkö / Energy and Sustainability Manager

+358 40 771 8761 Lähetä sähköpostia