Hyppää sisältöön
Hemsö Suomi / Ajankohtaista / Uutiset / Data palvelee kiinteistön hallintaa Satakunnan ammattikorkeakoululla
uutiset

Data palvelee kiinteistön hallintaa Satakunnan ammattikorkeakoululla

Hemsö pyrkii ohjaamaan omistamiaan kiinteistöjä yhä vahvemmin datan avulla. Yhtiö kehitti Satakunnan ammattikorkeakoulun kiinteistöön alustaratkaisun, jonka avulla kiinteistöjärjestelmien tuottama data saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön. Vastaavat ratkaisut ovat kiinteistöalalla vielä vähäisiä. Onnistunut pilotti saa pian jatkoa uusissa kohteissa.

Kiinteistöjen hallinta tähtää siihen, että tilojen olosuhteet sopivat käyttäjille ja järjestelmät ja laitteet toimivat moitteettomasti. Hyvä kiinteistön hallinta säästää energiaa ja helpottaa kiinteistön huoltoa. Datalla on tässä kaikessa kasvava merkitys, mutta laajat ratkaisut sen hyödyntämiseksi ovat kehittyneet hitaasti. Hemsö tarttuu nyt ensimmäisten joukossa tähän haasteeseen.

Hemsö rakensi SAMKin käyttämään kiinteistöön alustaratkaisun, johon tuodaan rakennuksen reaaliaikainen kiinteistö- ja mittausdata eri järjestelmistä. Tämä tarkoittaa tietoa esimerkiksi lämpö- ja sisäilmaolosuhteista tai energian ja veden kulutuksesta. Myös huoltokirjadata ja huollon palvelupyynnöt tuodaan alustalle. Kiinteistölle luotiin lisäksi digitaalinen kaksonen eli fyysisen rakennuksen digitaalinen versio, joka helpottaa tietojen tarkastelua.

– Dataa voidaan tarkastella yhdessä ja erikseen, ja alustalta saa myös trendidataa eri jaksoilla. Tiedot kootaan visuaaliseksi malliksi, joka antaa hyvän yleiskatsauksen yhdellä silmäyksellä. Dataa voidaan syöttää alustalta kootusti tietoa tarvitseville, selvittää talotekniikan asiantuntija Janne Suhonen Hemsöltä.

Tehokkaampaa huoltoa

Alustaratkaisu tehostaa kiinteistön huoltoprosesseja ja auttaa vähentämään käyttökatkoja. Kun huolto saa esimerkiksi lämpötilaa koskevan palvelupyynnön, ongelmaan päästään kiinni viipymättä. Alustalta voidaan tarkistaa todellinen tilanne kyseisessä tilassa, kiinteistön osassa tai koko kiinteistössä. Mahdollisia syitä ja ratkaisuja päästään perkaamaan tältä pohjalta.

– Oikein käytettynä alusta on työkalu, joka tuo arvoa kiinteistön hallintaan. Tähtäämme siihen, että huoltotoimia voidaan ennakoida yhä paremmin.

Eri järjestelmien integroiminen yhteiselle alustalle on ollut mittava projekti, jossa Platform of Trust -alustaratkaisu on toiminut hyvänä työkaluna.

– Digitaalisen kaksosen rakentamista on helpottanut hyvä pohjatyö kohteen suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa. Kiinteistön uudisosa valmistui vuonna 2017 ja vanhaa osaa perusparannettiin samaan aikaan. Kaksonen perustuu rakennus- ja perusparannushankkeen aikaiseen tietomalliin, joka on tässä kohteessa tehty huolellisesti.

Konsepti laajenee

Alustaratkaisu on saatu käyttöön ja otettu SAMKilla positiivisesti vastaan. Pilotti tarjoaa hyvän pohjan jatkokehitykseen: tarkoitus on tuoda alustalle vähitellen lisää tietoa esimerkiksi laitteista ja niiden huoltohistoriasta.

– Tavoitteena on ennakoiva huolto ja proaktiivinen toiminta. Joskus tulevaisuudessa alustaratkaisu voi olla itseoppiva ja reagoida itse käyttäjäpalautteisiin tai huoltopyyntöihin.

Pilotti on Hemsölle samalla alkusysäys kohti yhä älykkäämpiä kiinteistöjä – konsepti laajenee tänä vuonna uusiin kohteisiin. Samalla mietitään, kuinka alustasta saadaan yhä enemmän hyötyä.

– Datan avulla toimintatapoja voidaan kehittää oikeaan suuntaan ja varmistaa järjestelmien tarkoituksenmukainen toiminta. Kiinteistön tehokas hallinta tuottaa koko ajan lisähyötyjä ja parantaa esimerkiksi energiatehokkuutta, Suhonen toteaa.

Kuva:  Veera Korhonen

Lisätietoja

Janne Suhonen

Energia- ja vastuullisuuspäällikkö / Energy and Sustainability Manager

+358 40 771 8761 Lähetä sähköpostia