Hyppää sisältöön
Hemsö Suomi / Ajankohtaista / Uutiset / Hemsöltä entistä kattavampaa tietoa ympäristövaikutuksista – EU-taksonomian kriteerejä jo käytössä uudis- ja peruskorjaushankkeissa
uutiset

Hemsöltä entistä kattavampaa tietoa ympäristövaikutuksista – EU-taksonomian kriteerejä jo käytössä uudis- ja peruskorjaushankkeissa

EU:n yhteisten luokitteluiden tavoitteena on selkeyttää kestävää sijoittamista. Miten Hemsö varautuu taksonomia-asetuksen velvoitteisiin?

Euroopan unionin vuonna 2020 julkaisema asetus kestävien liiketoimintojen luokittelujärjestelmästä edellyttää, että yritykset raportoivat toimintojensa ympäristövaikutuksista entistä kattavammin. Niin sanotun taksonomia-asetuksen tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi ympäristön kannalta.

EU:n yhteisten luokitteluiden ja kriteerien tavoitteena on ohjata sijoittamista kestäviin hankkeisiin – siis tehdä kestävästä sijoittamisesta selkeämpää, läpinäkyvämpää ja houkuttelevampaa. Taksonomia-asetus luo kestäville sijoituskohteille entistä tiukemman seulan, sanoo Hemsön energia- ja vastuullisuuspäällikkö Janne Suhonen.

– Aidosti kestävien sijoituskohteiden löytäminen voi aluksi olla jopa vaikeampaa kuin aiemmin. Tavoite kuitenkin on, että kestävien kohteiden arviointi on jatkossa yhteismitallista ja näin sijoittajille selkeämpää kuin nyt, Suhonen kertoo.

Taksonomia-asetus velvoittaa Hemsötä vasta vuodenvaihteessa 2025–2026. Hemsö huomioi kuitenkin välittömästi toiminnassaan myös ne sijoittajat ja sidosryhmät, joihin asetus vaikuttaa tätä aikaisemmin.

– Tavoitteemme on, että raportointiprosessimme, toimintamme rakenteet ja resurssit vastaavat EU:n taksonomia-asetuksen vaatimuksiin nopeammassa aikataulussa. Näin pystymme tarjoamaan entistä kattavampaa tietoa toimintojemme ympäristövaikutuksista, sanoo Hemsön talousjohtaja Rutger Källen.

Yhtiö on muun muassa ottanut käyttöön raportointia sujuvoittavan uuden digitaaliseen järjestelmän.

– Palvelemme lukuisia sijoittajia ympäri maailman ja haluamme antaa heille tietoa, joka on viimeisimpien kriteerien mukaista. Pystymme vastaamaan muutokseen nopeastikin, vaikka oman kehityksemme aikajänne onkin pidempi.

Arviointikriteerit näkyvät hankkeiden käytännön ohjeistuksessa

Suomessa taksonomia-asetuksen tekniset arviointikriteerit on jo viety uudis- ja peruskorjaushankkeiden käytännön ohjeistukseen mahdollisimman kattavasti. Näin toimintaa ohjataan taksonomian mukaiseksi, Janne Suhonen kertoo.

Hemsöllä on kunnianhimoiset ympäristötavoitteet: yritys pyrkii muuttamaan koko kiinteistösalkkunsa hiilineutraaliksi viimeistään vuoteen 2035 mennessä. Muutos pyritään tekemään mahdollisimman laajasti ilman kompensointia. Myös ympäristöriskien kartoitus ja minimointi painottuvat yrityksen toiminnassa.

– Energiatehokkuus, uusiutuvan energian lisääminen sekä päästöjen vähentäminen näkyvät arjessamme päivittäin. Siksi haluamme välittää niistä avointa ja luotettavaa tietoa myös yhteistyökumppaneillemme, talousjohtaja Källen sanoo.

Kuva: Ben White / Unsplash

Lisätietoja

Janne Suhonen

Energia- ja vastuullisuuspäällikkö / Energy and Sustainability Manager

+358 40 771 8761 Lähetä sähköpostia

Rutger Källén

Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja

+46 8 501 170 35 Lähetä sähköpostia