Hyppää sisältöön
Hemsö Suomi / Ajankohtaista / Uutiset / Miltä sote-kiinteistöjen tulevaisuus näyttää päättäjien silmin? Selvitimme asiaa hyvinvointialueilta ja kunnista
uutiset

Miltä sote-kiinteistöjen tulevaisuus näyttää päättäjien silmin? Selvitimme asiaa hyvinvointialueilta ja kunnista

Hemsö selvitti hyvinvointialueiden ja kuntien näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen tulevaisuudesta.

Hyvinvointialueet aloittivat vuoden alussa toimintansa monien tavoitteiden ristipaineessa. Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut on turvattava asukkaille, ja palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta pitää parantaa. Samaan aikaan talous on tiukoilla ja henkilöstöstä on pulaa.

Tässä yhtälössä keskittyminen olennaiseen on ensiarvoisen tärkeää. Hemsö selvitti hyvinvointialueiden ja kuntien näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen tulevaisuudesta nimettömin haastatteluin vuodenvaihteessa. Mitä huolia ja toisaalta mahdollisuuksia sote-kiinteistöihin liittyy? Mikä puhuttaa hyvinvointialueilla ja kunnissa? Entä millaisena yksityisen kiinteistönomistajan rooli nähdään osana kokonaisuutta?

Kokosimme keskeisimmät löydökset alle.

 1. Huomio on siirtymässä strategisiin kysymyksiin
  Selvityksemme mukaan hyvinvointialueiden ja kuntien ylimmän johdon huomio on siirtymässä yhä enemmän strategisten kokonaisuuksien pohdintaan. Palveluiden kehittäminen ja tehokas toteuttaminen on välttämätöntä kaikilla hyvinvointialueilla, jotta soteuudistus saavuttaa tavoitteensa.

  Yksi ratkaistavista strategisista kysymyksistä on se, miten tukitoimintoja voidaan tehostaa.

 2. Tehokkuus, ennustettavuus ja vakaus ovat tärkeitä teemoja
  Julkisen talouden tasapainottaminen on kaikenkattava teema alkavalla hallituskaudella. On hyvin mahdollista, että hyvinvointialueille ja kunnille asetetaan uusia tehostamisvaatimuksia.

  Vuosien 2023 ja 2024 aikana hyvinvointialueet ja kunnat joutuvat tekemään suuria toimitiloihin ja kiinteistöihin liittyviä päätöksiä. Ratkaistavaksi jää, miten julkisten sote-palvelujen toimitilaratkaisut järjestetään kustannustehokkaasti ja pitkäjänteisesti.

 3. Toimitilojen ulkoistukset nähdään yhtenä ratkaisuna
  Mitä enemmän organisaatio keskittyy ydinosaamiseensa, sitä enemmän siihen voidaan suunnata aikaa ja resursseja. Selvityksessämme hyvinvointialueiden päättäjät ja viranhaltijat näyttävät yleisesti ottaen olevan sitä mieltä, ettei toimitilojen rakentaminen, omistaminen ja hallinnointi sinänsä kuulu hyvinvointialueiden ydintehtäviin.

  Toimitilapalvelujen ulkoistaminen voikin tarjota osaratkaisun siihen, että hyvinvointialue voi keskittyä olennaiseen.

 4. Kehitettävät kiinteistöt soveltuvat ulkoistettavaksi
  Selvityksessämme tuli esille, että varsinkin hieman vanhempien, laajojen kiinteistökokonaisuuksien peruskorjaus-, laajennus- ja jalostushankkeiden ulkoistus nähdään mielekkäänä. Näissä kiinteistöissä ulkopuolinen kiinteistönomistaja voi tuoda erityisen suurta lisäarvoa.

 5. Uudet ideat odottavat toteutusta
  Merkittävälle osalle kaupunkien ja kuntien omistamista ja hyvinvointialueille vuokratuista kiinteistöistä on löydettävä uusi käyttötarkoitus muutaman vuoden kuluttua. Selvityksemme mukaan uusille, innovatiivisille ratkaisuille on kysyntää. Ne voivat olla esimerkiksi uusia yhteistyömuotoja julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä tai uusia rahoitusmalleja.

Mitä Hemsö tarjoaa hyvinvointialueille ja kunnille?

Toimintamme ytimessä on omistaa ja kehittää kiinteistöjä, joita tarvitaan yhteiskunnallisten palvelujen tuottamiseen. Vuokraamme toimivia, terveellisiä ja turvallisia tiloja julkiseen palveluntuotantoon, ja olemme kiinteistökumppani sekä julkisille että yksityisille toimijoille.

Yhteiskuntakiinteistöjen vuokramallissa vuokralainen keskittyy omaan ydintoimintaansa. Kiinteistön omistajana Hemsö vastaa tiloista ja kantaa esimerkiksi kiinteistön peruskorjauksiin, ylläpitoon ja rahoitukseen liittyvät riskit. Vuokralaisen näkökulmasta kulut ovat ennustettavia, mikä helpottaa omaa budjetointia. Osaava kiinteistökumppani myös kulkee rinnalla muutoksessa ja antaa osaamistaan ja tietotaitoaan hyvinvointialueen ja sen asukkaiden hyödyksi.

Vuokralaisemme pitävät meitä luotettavana omistajana, joka tarjoaa vakautta ja ennustettavuutta. Sitoudumme aina kiinteistöjen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja ylläpitoon. Tavoitteemme on, että kiinteistöissämme on hyvä tehdä työtä. Näin henkilökunnan aika ja energia kohdistuu asiakkaisiin, ei seiniin.

Toimitilaratkaisuilla voidaan myös synnyttää uusia toiminnallisia kokonaisuuksia. Niissä vaikeita rajapintoja eri palvelumuotojen välillä voidaan yhdistää entistä paremmin. Kun toimitilojen käyttöastetta pystytään nostamaan, se laskee yksikkökustannuksia.

Haluatko tietää lisää yhteiskuntakiinteistöjen vuokramallista ja sen mahdollisuuksista? Lataa vuokramalliohjeemme tästä.